ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οφθαλμικές Εξετάσεις

Στο ιατρείο της χειρουργού οφθαλμιάτρου Διονυσίας Καλογεροπούλου - Γιαννοπούλου στη Νέα Ερυθραία διενεργείται όλο το εύρος των απαιτούμενων οφθαλμικών  εξετάσεων. Ο άρτιος, υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας επιτρέπουν την έγκαιρη, ορθή και ακριβή διάγνωση κάθε πάθησης.

Ειδικότερα, στο ιατρείο διενεργούνται οι ακόλουθες εξετάσεις :

 • Έλεγχος διάθλασης με ή χωρίς κυκλοπληγία.
 • Βιομικροσκόπηση με σχισμοειδή λυχνία.
 • Βυθοσκόπηση με άμεσο οφθαλμοσκόπιο, βυθοσκόπηση με έμμεσο, για καλύτερη μελέτη της περιφέρειας του βυθού, βυθοσκόπηση με τρικατοπτρική ύαλο GOLDMAN, βυθοσκόπηση με FUDUS CAMERA CANON.
 • Οπτικά πεδία.
 • Τονομέτρηση με τονόμετρο Goldman ή τονόμετρο αέρος.
 • Παχυμετρία κερατοειδούς.
 • Ορθοπτική μελέτη και μελέτη στραβισμού.
 • Έλεγχος χρωματικής αντίληψης.
 • Φωτογραφίες προσθίου ημιμορίου οφθαλμού.
 • Φωτογραφίες βυθού ψηφιακές.
 • Κερατομετρία.
 • SCHIRMER test για μελέτη της έκκρισης δακρύων και μέτρηση BUT (break up time), δηλαδή ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος δακρύων.
 • Τοπογραφία κερατοειδούς.
 • Σκιασκοπία, για εύρεση διαθλαστικού σφάλματος σε μικρά παιδιά και σε μη συνεργάσιμους ασθενείς.
 • Α και Β υπερηχογραφία.
 • Βιομετρία IOL Master.
 • Γωνιοσκοπία.
 • OCT - Optical Coherense Tomografy (Οπτική Τομογραφία Συνοχής).
 • Contrast Sensitivity.
 • Κυκλοπληγία, για έλεγχο διαθλαστικών παθήσεων.
 • ORBSCAN.
 • Φλουοραγγειογραφία ψηφιακή.
 • Αγγειογραφία με Ινδοκυανίνη ICG.
 • Μελέτη γλαυκώματος.
 • Τομογραφία οπτικού νεύρου.
 • Έλεγχος ωχράς κηλίδας.
 • Νευροοφθαλμολογικός έλεγχος.
 • Εξοφθαλμομέτρηση.
 • Έλεγχος του δακρυϊκού αποχετευτικού συστήματος.
 • HPT οπτικών θηλών.
 • Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα HAG.
 • WAVE SCAN για μελέτη οφθαλμικών εκτροπών.
 • Γενετική ανάλυση οφθαλμικών παθήσεων.
 • Εξέταση για εφαρμογή φακών επαφής.

Πληροφορίες

Διονυσία Καλογεροπούλου -
Γιαννοπούλου​ ​

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

 

Ανακρέοντος 1, Νέα Ερυθραία, 14671
E den.kalog@gmail.com
T
210 80 70 948 & 6940787903