Πολιτική Απορρήτου

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία Better Vision και με διακριτικό τίτλο «Better Vision» που εδρεύει στην Ελλάδα, στην πόλη Αθήνα, στην διεύθυνση Ανακρέοντος αριθ. 1 (ΑΦΜ  / Δ.Ο.Υ.  ) (εφεξής «Η Εταιρεία») σεβόμαστε απόλυτα τους πελάτες μας και ανάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητά μας.

Για όλες τις υπηρεσίες μας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων – η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας – είναι η «Better Vision»

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») έχει θεσπιστεί από εμάς με σκοπό να σας ενημερώσουμε για την πολιτική της Εταιρείας μας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Στην «Better Vision» έχοντας ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε τόσο για τις πρακτικές μας όσο και για τις επιλογές καθώς και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 1. Οι αρχές μας και οι αξίες μας
 • Σεβόμαστε απόλυτα τους πελάτες μας και αναγάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, σε προτεραιότητα της εταιρείας μας.
 • Εφαρμόζουμε πλήρη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για νόμιμους, θεμιτούς, σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς.
 • Διαχειριζόμαστε όλες τις πληροφορίες των πελατών μας ως εμπιστευτικές, εφαρμόζοντας κάθε απαραίτητο και οργανωτικό μέσο για την προστασία τους.
 • Δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός αν αυτό επιτρέπεται από τον νόμο ή από τη μεταξύ μας συμβατική σχέση.
 • Εν γένει τηρούμε στο έπακρο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας, που απορρέουν από αυτήν, ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

 

 1. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιλέγετε να σας παρέχουμε. Ειδικότερα, στα πλαίσια εκπλήρωσης της παρούσας επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «newsletter» μεταξύ μας, συλλέγουμε από εσάς τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, ήτοι :

 • Ονοματεπώνυμο
 • Τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Την I.P. του υπολογιστή που συνδέεστε

 

 1. Πως συλλέγουμε τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα;
 • Όταν συμπληρώνετε την φόρμουλα με τα στοιχεία σας στην εγγραφή σας ως επισκέπτης της εταιρείας «Better Vision», με φυσικό τρόπο.
 • Όταν επικοινωνείτε τηλεφωνικά με κάποιο συνεργάτη μας και μας παρέχετε τα στοιχεία σας όπου κατόπιν αποστολής από εμάς επιβεβαιωτικού email σε διεύθυνση ηλεκτρονικού που εσείς μας δώσατε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για να προχωρήσετε στην εγγραφή στον ιστότοπο της «Better Vision».
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του δικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να κλείσετε ένα ραντεβού ή για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε από την «Better Vision», με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

 1. Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας αυτές για αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και τηλεφωνική ενημέρωση αποκλειστικα. Έτσι σας παρέχουμε την δυνατότητα να επιλέξετε, αν το επιθυμείτε, να ενημερώνεστε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή τηλεφωνικώς σχετικά με ενημερώσεις και διαφημιστικές ενέργειες της «Better Vision» όσον αφορά νέες μεταφορές, είτε μεταφορές που έχουνε ήδη πραγματοποιηθεί.

 

 1. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για να σας παρέχουμε την δυνατότητα, αν το επιθυμείτε, να ενημερώνεστε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή τηλεφωνικώς σχετικά με ενημερώσεις και υπηρεσίες της «Better Vision» όσον αφορά νέα - εξελίξεις, είτε νέες ή ανανεωμένες υπηρεσίες.

 1. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή / και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεν γνωστοποιούμαι σε οποιονδήποτε τρίτο τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα.

Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στον server της εταιρείας μας και δεν είναι προσβάσιμα σε κανέναν τρίτο, πλην του συνεργάτη που παρέχει στην εταιρεία μας (βάσει σύμβασης δέσμευσης τήρησης των προσωπικών δεδομένων και εχεμύθειας) υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων (data hosting) ή φιλοξενίας δεδομένων ή υποστήριξης του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου.

 

 1. Πως διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων;

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση επεξεργασίας, διαγραφής, αλλοίωσης ή άλλης χρήσης αυτών, εφαρμόζει συγκεκριμένες εσωτερικές πολιτικές συμμόρφωσης ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Δεδομένου ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων έχει μεγάλη σημασία για εμάς, χρησιμοποιούμε λογισμικό Secured Socket Layer ("SSL") για την κρυπτογράφηση των προσωπικών σας στοιχείων που μας παρέχετε.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς ηλεκτρονικά αποθηκεύονται από εμάς ή/και τους παρόχους υπηρεσιών μας σε βάσεις δεδομένων που προστατεύονται μέσω ενός συνδυασμού φυσικών και ηλεκτρονικών μέσων ελέγχου πρόσβασης, τεχνολογίας τείχους προστασίας (firewall), λογισμικού κρυπτογράφησης και άλλων εύλογων μέτρων ασφάλειας.

 

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα συνεχίζεται να επιθυμείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να διαγραφείτε μέσω της διαδικασίας διαγραφής - unsubscribe. Στην συνέχεια αυτές οι πληροφορίες καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας, σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται πλέον για κάλυψη των νομικών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης Αρχής.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Ειδικότερα έχετε:

 • Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων (όπως αυτή η ανακοίνωση!)
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτουμε.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, ή να σταματήσουμε την επεξεργασία ή τη συλλογή τους.
 • Το δικαίωμα να διακόψετε την αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και το newsletter, και να αποσύρετε τη συναίνεσή/συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία που βασίζεται στη συναίνεσή/συγκατάθεσή ανά πάσα στιγμή
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε στοιχεία των δεδομένων σας είτε σε εσάς είτε σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών
 • Το δικαίωμα καταγγελίας στον ρυθμιστή προστασίας δεδομένων σας – στην Ελλάδα, στην Αρχή Προστασίας των Δεδομένων http://www.dpa.gr/

 

Εάν επιθυμείται αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία της εταιρείας μας στο σημείο 10. «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας».

Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Γι' αυτό σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλειπή μη διστάσετε να μας ζητήσετε τη διόρθωση ή την συμπλήρωσή τους.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας ηλεκτρονικής επικοινωνίας, (β) αυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα (γ) επιβάλλεται από τον νόμο. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων μας καθώς κ αυτής κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

 

 1. Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Αν εσείς:

 • Έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση / ενημέρωση.
 • Θα θέλατε να σταματήσετε την ενημέρωσή μας.
 • Θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας όπως περιγράφεται παραπάνω ή έχετε να κάνετε μια καταγγελία.

Σας παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας είτε ταχυδρομικώς στα στοιχεία επικοινωνίας που παραθέτουμε ακολούθως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ή αν θέλετε, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση: Ανακρέοντος 1, Νέα Ερυθραία, Αθήνα.

Μπορεί να αλλάζουμε αυτή τη σελίδα ανά χρονικά διαστήματα, για να ανταποκριθούμε καλύτερα και να ενημερώσουμε πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

Αν κάνουμε σημαντικές αλλαγές, θα το καταστήσουμε σαφές στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές πριν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Better Vision.

 

Διονυσία Καλογεροπούλου - Γιαννοπούλου​ ​
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

 Ανακρέοντος 1, Νέα Ερυθραία, 14671 E den.kalog@gmail.com T 210 80 70 948 & 6940787903

Ακολουθήστε μας στα Social

Εγγραφείτε στο Newsletter

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις νέες εξελίξεις.

Διονυσία Καλογεροπούλου - Γιαννοπούλου © All rights reserved.

Design & Development By LogicSoft

Search

210 80 70 9486940787903Ανακρέοντος 1, Νέα Ερυθραία