Αστιγματισμός

Αστιγματισμός
Είναι διαθλαστικό σφάλμα του οφθαλμού, όπου το είδωλο δεν εστιάζεται όλο πάνω στον αμφιβληστροειδή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 2 εστίες που απέχουν μεταξύ τους ανάλογα με το βαθμό και το είδος του αστιγματισμού.
Πού οφείλεται;
Είδη Αστιγματισμού
Συμπτώματα
Πότε εμφανίζεται;
Πώς διορθώνεται;

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.